Skip to main content


Ücretler ve İndirim Fırsatları

Ücretler ve Burs Olanakları

İKÜLYO ÜCRETLERİ 

  • İKÜ Lise Yaz Okulu Ücreti: 400 TL / Ders (KDV Dahil) 

BURS ve İNDİRİM OLANAKLARI

1) Tam bursluluk: İKÜLYO’da bir dönemlik programda 30 öğrenciye tam burs verilir. Öğrenci, ilgili eğitim-öğretim yılının güz dönemi sonunda kayıtlı olduğu lisede takdir belgesi almış ise tam burs alabilir. Tam bursluluktan yararlanacak öğrenci sayısı kontenjandan fazla ise başvuru sırası esas alınır. Tam bursluluk kontenjanından yararlanamayan, diğer takdir belgesi alan öğrencilere öğrenim ücretinden %50 indirim uygulanır.

2) Öğrenci, ilgili eğitim-öğretim yılının güz dönemi sonunda kayıtlı olduğu lisede teşekkür belgesi almış ise öğrenim ücretinden %25 indirim yapılır. Kontenjandan fazla başvuru durumunda, öğrencinin başvuru sırası esas alınır.

3) İKÜ ve İKEK tam zamanlı çalışanlarının çocuklarına %50 indirim uygulanır.

4) Tam bursluluk dışında bir öğrenciye verilen tüm burs ve indirimlerin toplamı %50’den fazla olamaz.

5) İndirim ve burs olanakları için belirlenen ölçütleri sağlayanların burs ve indirim süreçlerinin başlatılabilmesi için aşağıdaki işlem ve belgelerin tamamlanması gerekir:

i) Ön kayıt işleminin çevrimiçi tamamlanması

ii) Öğrencinin dijital fotoğrafının çevrimiçi yüklenmesi

iii) Öğrencinin okuduğu yılın güz dönemi sonunda aldığı takdir veya teşekkür belgesinin fotokopisinin çevrim içi yüklenmesi

iv) Öğrencinin okuduğu lise müdürünün referans mektubunun çevrimiçi yüklenmesi (zorunlu değil)

BURS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Burs değerlendirmesi İKÜLYO Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir.

ii) Ön kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin akademik başarıları göz önünde bulundurularak burs değerlendirmesi yapılır.

iii) İlgili bursluluk veya indirimden yararlanacak öğrenci sayısı kontenjandan fazla ise başvuru sırası esas alınır.

iv) Tam bursluluk dışında bir öğrenciye verilen tüm burs ve indirimlerin toplamı %50’den fazla olamaz.

v) Burs değerlendirmesi sonucu adaylara e-posta yoluyla bildirilir.

vi) Kesin kayıt işlemi sırasında İKÜ LYO eğitim ücreti üzerinden verilen burs miktarı düşülerek ödeme miktarı belirlenir.

vii) Verilen belgelerde hatalı bilgiler olması durumunda burs değerlendirmesi yapılmamaktadır.