Skip to main content

SİBER PSİKOLOJİ MODÜLÜ (PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ)

SİBER PSİKOLOJİ MODÜLÜ (PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ)

Modül Adı  Dersin Kodu Dersin İsmi Amacı Dersin Süresi İçerik 
Sağlık Bilimleri Modülü IKULYOSAG00x SİBER PSİKOLOJİ MODÜLÜ
(PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ)
Hızla gelişen sanal dünyada internet kullanımının kişilerin psikolojisi ve kişilerarası ilişkiler üzerindeki etkisinin incelenmesi 3 Saat 1. Teknoloji ve İnsan Etkileşimi
2. Günlük Yaşamda İnternet: Network ve Kişilerarası İlişkiler
3. Online Oyunlar ve Role Playing
4. Sanal Dünya ve Psikopatoloji: İnternet Bağımlılığı ve Vaka örnekleri