Skip to main content

PERSPEKTİFTE ALGI VE YANILGI

PERSPEKTİFTE ALGI VE YANILGI

Modül Adı  Dersin Kodu Dersin İsmi Amacı Dersin Süresi İçerik 
Mimarlık ve Tasarım  Modülü
( 6 saat/dersx 8 gün; 2 gün teknik gezi)
IKULYOMIM010 PERSPEKTİFTE ALGI VE YANILGI İlk üç saatlik modülde perspektif algısı üzerine çalışılacaktır. Öncelikle öğrencilere perspektif konusunda teorik bilgi aktarımı yapılacaktır. Perspektifin tanımı, türleri, çizim yöntemleri açıklanacak ve sonrasında çizim uygulaması yapılacaktır.
İkinci üç saatlik modülde perspektifte algısal yanılgı üzerine çalışılacaktır. Öğrencilere öncelikle perspektifte yanılgı üzerine görsel ağırlıklı örnekler üzerinden bir sunum yapılacak ve öğrencilerden okul içerisinde kendi belirledikleri alanlarda perspektifte yanılgı çalışması yapmaları ve bunları fotoğraflarla belgelemeleri istenecektir.
3 Saat 1. Perspektif algısı nedir
2. Perspektifin tanımı, türleri, çizim yöntemleri nelerdir?
3. Perspektifte algısal yanılgı nedir?