Skip to main content


KOLAJLA DÜŞÜNMEK

Modül Adı  Dersin Kodu Dersin İsmi Amacı Dersin Süresi İçerik 
Mimarlık ve Tasarım  Modülü
( 6 saat/dersx 8 gün; 2 gün teknik gezi)
IKULYOMIM005 KOLAJLA DÜŞÜNMEK Çalışma kapsamında öğrencinin olaylara bakış açısı geliştirilerek farklı teknikler yardımı ile deneyimlerini sentezlemesi ve belirlenen ortak çalışma metodolijisi yardımı ile zihninde canlanan ürünü ortaya koyması amaçlanmaktadır. 3 Saat 1-İtalio calvino nun görünmez kentler kitabından bir bölüm okunması/tartışılması
2-Seçilen bölümdeki kentin çizimlerle desteklenerek görsel anlatımla yorumlanması
3-Atık durumundaki kağıt malzemelerle, yorumlanan kentin görsel imajlarının kolaj tekniği kullanılarak oluşturulması
4- Sunum