Skip to main content


İLK YARDIM MODÜLÜ 2

Modül Adı  Dersin Kodu Dersin İsmi Amacı Dersin Süresi İçerik 
Sağlık Bilimleri Modülü IKULYOSAG020 İLK YARDIM MODÜLÜ 2 (Doğru ilk yardımın İlkeleri) Öğrencilere özel durumlarda ilk yardımın  yapılabilmesi için gereken beceriyi kazandırmak  3 Saat 1.    Bayılmalarda nasıl ilk yardım yaparız?
2.    Bir kişinin kan şekeri düştüğünü nasıl anlarız?
3.    Sara nöbeti olan bir kişiye yapmamaız gereken uygulamalar nelerdir? 
4.    Yanıklarda yapılmaması gereken durumlar nelerdir?
5.    Kanamalarda ilk yardım nasıl yapılır?
6.    Kırık, çıkık ve burkulmalarda yapılması gerekenler nelerdir?