Skip to main content

Biyoteknoloji ve İlaç

Biyoteknoloji ve İlaç

Modül Adı  Dersin Kodu Dersin İsmi Amacı Dersin Süresi İçerik 
Sağlık Bilimleri Modülü IKULYOSAG004 Biyoteknoloji ve İlaç laç geliştirme çalışmaları, biyoteknolojik ilaç ve kişiye özgü ilaç tasarımı çalışmalarında insan genetiğinin önemi, popülasyonlardaki farklılıklar bu ders kapsamında tartışılacaktır. Ayrıca modern biyoteknolojinin güncel ilaç sektöründeki yeri ve çalışmalar değerlendirilecektir. 1 Saat

1. İlaç sanayindeki gelişmeler
2. Biyoteknolojinin ilaç sanayiindeki rolü
3. Bireysel ilaç cevaplarındaki farklılıkların sebebi
4.  Kişiye özgü ilaç çalışmaları