Skip to main content


BİYOMİMETRİK TASARIM

Modül Adı  Dersin Kodu Dersin İsmi Amacı Dersin Süresi İçerik 
Mimarlık ve Tasarım  Modülü
( 6 saat/dersx 8 gün; 2 gün teknik gezi)
IKULYOMIM004 BİYOMİMETRİK TASARIM Bu atölye çalışmasında doğadaki tasarım modellerinin mimaride kullanılarak yaşanan sorunlara çözüm bulunması ve bu çözümler bulunurken disiplinler arası bir çalışmanın da göz önünde bulundurulması gerekliliğinden bahsedilecektir. Bu bilinçle geliştirilmiş ve her aşamasında biyomimikriden destek alınarak ortaya konmuş olan tasarım ölçütlerinin yönlendirmesi ile elde edilecek tasarımların yenilikçi ve sürdürülebilir olması amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu tasarım ölçütleri ele alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve biyolojinin nasıl kullanılması gerektiği de anlatılacaktır. 3 Saat 1. Biyomimetrinin tanımı
2. Biyomimetrik tasarım ilkeleri ve modelleri
3. Biyomimetrik tasarımların incelenmesi
4. Biyoloji ve alt kavramların tasarımdaki yeri
5. Öğretiler bağlamında biyomimetrik tasarım süreci