Skip to main content


Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları

Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Rektörlüğü koordinatörlüğünde açılacak İKÜ Lise Yaz Okulu Programı’na İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu’nun belirlediği kontenjanlar dâhilinde, 2020 yaz döneminde lise birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta olan tüm lise öğrencileri başvurabilirler. Öğrencilerin, başvurularını İKÜ LYO web sayfası üzerinden yaparak kayıt sürecinde aşağıdaki evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

 1. Üniversitenin tüm programları ve bölümleri tarafından İKÜ Lise Yaz Okulu kapsamında açılacak dersler, 29 Şubat 2020 (saat 18:00’a kadar) tarihine kadar İKÜLYO web sayfasında ilan edilir.
 2. Öğrenciler, İKÜLYO web sayfasından kayıt formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirirler.
 3. İKÜ Lise Yaz Okuluna lise hazırlık dâhil, her sınıftan lise öğrencisi başvurabilir. 
 4. Başvuru işlemlerini tamamlamayan adayların başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Aday öğrenci, kendi tercihine göre dönemlerden birine veya her ikisine başvurabilir. Birinci dönemde en fazla 6 ders, ikinci dönemde en fazla 6 ders seçebilir. 
 6. Tamamlanmış her başvuru, 24 saat içinde değerlendirilerek sonuç adaya bildirilir.  Bir dersin kontenjanı dolduktan sonra o ders için başvuru kabul edilmez.
 7. Bir dersin kontenjanı en fazla 30 kişidir.
 8. Bir dersin açılabilmesi için en az öğrenci sayısı 5’tir.
 9. Program sonunda başarılı öğrencilere, Türkçe ve İngilizce olmak üzere, iki adet ıslak imzalı Üstün Başarı Sertifikası veya Başarı Sertifikası verilecektir.
 10. Üstün başarı gösteren öğrencilere İKÜLYO yönetimi tarafından Türkçe ve İngilizce referans mektubu yazılacaktır.

 Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Evraklar 

 • Öğrencinin devam ettiği liseyi belirten öğrenci belgesi 
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi 
 • 1 adet vesikalık fotoğraf 
 • Velinin  izin yazısı (ıslak imzalı) 

Başvuru ve Kayıt Tarihleri 

İKÜ Lise Yaz Okulu ön başvurular 18 Mayıs 2020'ye kadar liseyazokulu.iku.edu.tr web sitesi üzerinden yapılacaktır. 

Sonuçların İlanı 

Başvuru sonuçları, 29 Mayıs 2020 Cuma günü İKÜLYO web sitesi üzerinde duyurulacaktır. 

Kesin Kayıtlar

Kesin kayıtlar, 1-5 Haziran 2020 tarihleri arasında, İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi İKÜ Öğrenci Yaşam Kariyer Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası) (arka bahçe) ofisinde gerçekleştirilecektir. 

 

İKÜ Lise Yaz Okulu Ders Dönemi 

1. Dönem: 29 Haziran-10 Temmuz 2020 

2. Dönem: 13 Temmuz-27 Temmuz 2020

 

Ders ve uygulama gün ve saatleri : Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe, 09.00-16.00

Etkinlik atölyeleri gün ve saatleri : Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe, 16.30-18.00

Teknik ve kültürel İstanbul gezileri gün ve saatleri: Cuma, 09:00-16:00

 

Katılım Sertifikası 

Programda yer alan en az 4 dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere İKÜ Sürekli Eğitim Merkezi (İKÜSEM)  tarafından, İKÜLYO katılım sertifikası verilecektir. 

İKÜ Lise Yaz Okulu Sertifika Töreni, İKÜ Ataköy Yerleşkesi, Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda 23 Temmuz 2020 Perşembe günü, saat 14:00’te düzenlenecektir.